Certifikata për 6 të rinjtë e trajnuar në programin Code for Albania

Certifikata për 6 të rinjtë e trajnuar në programin Code for Albania

6 të rinjtë e parë të cilët përfunduan programin Code for Albania me mbështetjen e plotë të Bashkisë Korçë, u pajisën me certifikata. Ky është vetëm fillimi i punës sonë për të thelluar programet e trajnimit. Me Code for Albania u diskutua hapja e akademisë verore në Korçë, e cila do të bëjë bashkë për dy javë të rinj nga e gjithë Shqipëria, që do të ndjekin kurrikulat më te mira të Silicon Valley me instruktorë të huaj, të diplomuar nga Stanford University.

back