Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve 08-03-2021

Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve

Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve është një grup informal i Aleancave të Këshilltareve të Bashkive, në të cilat janë krijuar dhe funksionojnë duke nisur nga 8 marsi i vitit 2018. Ato vijnë së bashku nën këtë grupim, pavarësisht përkatësive politike, me synim përfaqësimin e promovimin e grave, zgjidhjen e problematikave të tyrë, si dhe arritjen e barazisë gjinore në vend. Në 3 vjetorin e themelimit të saj, që përkon me Ditën Ndërkombëtare të Grave, Aleanca i është drejtuar me një letër partive politike, medias, institucioneve monitoruese dhe elektoratit shqiptar, për të kërkuar respektimin e të drejtave të grave, nxitjen e aksioneve konkrete në mbrojtje të tyre dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës , nivelit ekonomik e social dhe përfaqësimit të vajzave e grave në nivel lokal e kombëtar.  Aleanca shpreh angazhimin e vazhdueshëm për të arritur synimet e saj duke ofruar përvojën dhe bashkëpunimin në çdo nivel.

back