Njoftim

Njoftim

Për herë të parë në Shqipëri vjen programi rinor i rradhës nga #UNICEF në bashkëpunim me #ICTSlab, UPSHIFT “Social Impact Workshop”.

Çfarë është Upshift?

UPSHIFT është një program i UNICEF Albania që synon të nxisë ë rinjtë dhe adoleshentët të jenë inovatorë dhe të priren drejt sipërmarrjes sociale.Upshift është “Social Impact Workshop”, i cili ndihmon të rinjtë dhe adoleshentët e marxhinalizuar të bëhen krijues dhe sipërmarrës social nëpërmjet trajnimeve duke arritur të kuptojnë më thellë problemet e komunitetit, të dizenjojnë zgjidhje nëpërmjet zhvillimit të një produkti ose shërbimi, dhe më pas ta udhëheqin drejt realizimit këtë sfidë shoqërore. Projekti UPSHIFT- Korca Edicion Hap Aplikimet nga dita e sotme për të gjithë të rinjtë e shkollave 9-vjecare apo të mesme, të grumoshave 15-24 vjec, deri më datën 24 Nentor 2020. Ju duhet të aplikoni në grup prej 3-5 vetash, me idenë tuaj përmes këtij Linku: https://upshift.al/

Në këtë projekt ju do të mësoni:
• Zhvilloni aftësitë për të evidentuar dhe zgjidhur sfidat sociale në komunitetin që ju rrethon.

• Mësoni si të organizoni, zhvilloni dhe zbatoni idetë tuaja.

• Garoni për të fituar një grant me vlerë 1300 EUR që do të mundësojë të sillni në jetë idenë tuaj. 

Ky aktivitet është përgatitur në kuadër të projektit ‘Transformimi i përgjigjes kombëtare ndaj trafikimit të qenieve njerëzore nga dhe nga Shqipëria’, financuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar British Embassy Tirana dhe udhëhiqet në Shqipëri nga UNICEF Albania.

back