Takim me Z. Claus Neukirch, Shef i Zyrës së Misionit të Këshillit të Europës.

Takim me Z. Claus Neukirch, Shef i Zyrës së Misionit të Këshillit të Europës.

Bashkia Korçë do të jetë një prej 50 bashkive përfituese të Programit të Këshillit të Europës “ROMACTED", program i qeverisjes së mirë dhe fuqizimi rom në nivelin vendor. Projekti ka përzgjedhur disa institucione të nivelit vendor nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe Turqia, ndërsa synon të ndërtojë gatishmëri dhe angazhim të qëndrueshëm në nivel politikash të autoriteteve vendore për të nxitur qeverisjen demokratike vendore dhe të ngrejë kapacitetet si dhe të nxisë fuqizimin e komuniteteve rome për të kontribuar në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve dhe projekteve. Gjatë takimit me Z. Claus Neukirch Shef i Zyrës së Misionit të KE, Kryetari i Bashkisë Z. Sotiraq Filo, theksoi punën e deritanishme dhe projektet e vazhdueshme të realizuara nga Bashkia Korçë në mbështetje të këtij komuniteti duke treguar gatishmërinë maksimale të institucionit për mbështetje të mëtejshme.

back