Përballimi i situatave emergjente të shkaktuara nga rreshjet.

Përballimi i situatave emergjente të shkaktuara nga rreshjet.

Kolegët e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, që prej dy vitesh po bëjnë një punë të jashtëzakonshme duke pastruar deri tani 400 km kanal kullues, për të parandaluar situata të tilla të rreshjeve të pazakonta. Kemi vendosur në dispozicion të situatave emergjente, 6 fadroma dhe 7 ekskavatorë duke angazhuar 200 punonjës në gatishmëri në qytet dhe në fshat. 

back