MBRO VETEN! RAPORTO!

MBRO VETEN! RAPORTO!

- Evidentim dhe trajtim në terren i fëmijëve në situatë rruge, nga skuadra e punonjësve socialë pranë bashkisë.

- Numur PA PAGESË për raportimin e rasteve të dhunës fizike apo verbale 0800 34 34.

Dhuna tek fëmijët mbetet ende një fenomen global, duke u kthyer në një rrezik që pengon zhvillimin, shëndetin, mirëqënien, të drejtat themelore dhe të ardhmen e tyre.
Prej 10 vitesh Bashkia Korçë ka Njësinë Për Mbrojtjen e Fëmijëve, e cila ka trajtuar rreth 80 raste të fëmijëve në gjëndje rruge për vitin 2016-2017. Me këtë qëllim Bashkia Korçë, organizoi aktivitetete sensibilizuese për informimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve të shkollave 9-vjeçare.

 

MBRO VETEN! RAPORTO!
back