Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë

Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë

Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë, e hapur për qytetarët. Mbështetëm krijimin e kësaj zyre pilot për të siguruar akses dhe afërsi me publikun, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi çështjet e diskriminimit dhe lehtësimin e dorëzimit dhe përgjigjen efektive ndaj ankesave për diskriminim.

back