Bashkëbisedim me grupin e studentëve nga Universitet Politeknik i Worcester (WPI) në SHBA

Bashkëbisedim me grupin e studentëve nga Universitet Politeknik i Worcester (WPI) në SHBA

Gjatë një bashkëbisedimi me grupin e studentëve nga Universitet Politeknik i Worcester (WPI) në SHBA, të cilët prej 2 javësh po punojnë bashkë me stafin e UKKO SH.A për të zhvilluar një projekt propozim për sisteme të integruar të trajtimit të ujrave të ndotura për dy nga fshatrat e Bashkisë Korçë. Këta studentë zgjodhën fshatrat Dvoran dhe Kamenicë, për të cilat është gati investimi për ndërtimin e ujësjellësit, i cili do ti japë zgjidhje problemit të furnizimit me ujë të pijshëm.

back