Ndërtimi i unazës Korçë-Polenë-Voskop-Korçë

Ndërtimi i unazës Korçë-Polenë-Voskop-Korçë

Vazhdon puna për ndërtimin e unazës Korçë-Polenë-Voskop-Korçë, i cili do të përmirësojë infrastrukturën rrugore për 7 fshatra. Investimi me vlerë 4 mln $ përfshin edhe rikonstruksionin e kilometrave të parë të rrugës që të çon drejt fshatit turistik të Voskopojës. Segmentit rrugor Korçë-Voskop do të përmbushë të gjitha standartet bashkëkohore dhe së bashku me investimin prej 5mln $ për rikonstruksionin e Voskopojës do ta kthejnë atë në fshatin turistik me infrastrukturën më moderne në Shqipëri.

back