Pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditës në tokat bujqësore

Pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditës në tokat bujqësore

Një lajm i mirë për fshatrat e Bashkisë Korçë, 400 milion lek, i janë akorduar Bashkisë Korçë nga Qeveria Shqiptare për rehabilitimin e kanaleve vaditëse në të dy krahët e rezervuarit te Gjançit. Aktualisht në Bulgarec, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike është duke punuar për pastrimin e kanalit kryesor kullues, i cili fillon nga kolektori i fshatit Shamoll deri në rrugën nacionale Korçë-Tiranë.

back