Ditët e Trashëgimisë Kulturore në Korçë

Ditët e Trashëgimisë Kulturore në Korçë

Ditët e Trashëgimisë Kulturore në Korçë do të sjellin një larmi aktivitetesh në gjithë qytetin. Dy ekspozita të veçanta u organizuan në Muzeun Kombëtar të Arsimit. Për herë të parë, disa Botime të Hershme të Shqipes si dhe një ekspozitë me piktura të punuara nga nxënësit e talentuar të shkollës "Tefta Tashko Koço" , u ekspozuan në ambjentet e këtij muzeu. Në këtë ditë simbolike, kryetari i Bashkisë z. Sotiraq Filo dhuroi edhe 15 violina për nxënësit e kësaj shkolle. 

back