Takim për Programin e Buxhetimit Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Bulgarec

Takim për Programin e Buxhetimit Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Bulgarec

Me banorët e Njësisë Administrative Bulgarec, për të vendosur së bashku prioritetet për investimet publike në zonat ku ata jetojnë. Në kuadrin e takimeve të zhvilluara për Programin Buxhetor Afatmesëm dhe vendosjen e prioriteteve të investimeve tona për 3 vitet në vazhdim, evidentuam së bashku nevojat e tyre parësore për t'u dhënë zgjidhje konkrete.

back