Punime të reja në fshatin Çiflig

Punime të reja në fshatin Çiflig

Në fshatin Çiflig, i cili po transformohet falë ndërhyrjeve të Bashkisë Korçë. Pastruam kanalet kullues dhe zgjidhëm problematikën e përmbytjeve; vendosëm ndriçimin dhe bëmë të mundur asfaltimin e rrugës kryesore të fshatit; po punojmë për rikthimin në funksion të kanaleve vaditëse dhe sistemimin e rrugëve të parcelave. Së shpejti, do të investojmë edhe për rikonstruksionin e rrugës rrethuese të fshatit.

back