e-City

e_cityProgrami “E-City” është një nismë e re e Bashkisë, me qëllim aplikimin e teknologjive të informimit (IT) për të rinjtë në format e shtimit të numrit të kompjuterave në shkolla dhe përdorimit të tyre, aplikimit të internetit falas, mësimit online, etj. Ky program përfshin projektet në vijim:

Projekti “Olimpiada e Informatikës”- një nismë e re e Bashkisë,  konsiston në organizimin e olimpiadës së informatikës ndërmjet nxënësve të shkollave të mesme të qytetit. Nëpërmjet këtij projekti synohet të nxiten aftësitë informatike të brezit të ri dhe dëshira për përdorimin e teknologjive të informacionit. Fituesit e olimpiadës do të shpërblehen me kompjuter, abonim një-vjeçar në shërbimet e internetit të shpejtë etj.

Projekti “Mësojme Online” -  synon krijimin e mundësive për personat e interesuar, kryesisht studentë dhe pedagogë, që të kenë akses në database të ndryshme online. Në kushtet kur literatura teknike në bibliotekën e qytetit apo edhe në bibliotekën e Universitetit Fan.S.Noli nuk është rinovuar, përdorimi i database online do të krijojë një mundësi të shpejtë për personat e interesuar për të pasur akses në burime informacioni, artikuj shkencorë, të aktualizuar. Aksesi i tyre do të mundësohet në sallën e PC-ve pranë Bibliotekës së Qytetit.

Projekti “Mësojmë Internetin” -  synon që nëpërmjet kurseve të shkurtra të mësohen programet bazë të navigimit në Internet dhe përdorimit të email-it. Kurset do të zhvillohen tek salla e internetit pranë Bibliotekës së qytetit. Kohëzgjatja e kurseve do të jetë një javore.
Qëllimi i projektit është përhapja e Internetit dhe email-it tek grupe të ndryshme të popullsisë nëpërmjet përdorimit të teknologjive informative.

Projekti “Bashkia 24/7” - synon krijimin e mundësive për qytetarët që të aksesojnë informacione të ndryshme të Bashkisë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Kjo do të realizohet nëpërmjet vendosjes të një terminali të të dhënave në hollin e Bashkisë. Nëpërmjet këtij terminali qytetarët do të kenë mundësi të aksesojnë faqen e Internetit të Bashkise si dhe informacione te ndryshme që ndodhen në serverin e Bashkisë dhe në të ardhmen edhe database-in e punëdhënësve të ndryshëm

Projekti “Hot Spots” - synon krijimin e mundësisë për aksesimin dhe përdorimin e internetit falas nëpërmjet wireles të vendosura në vende publike të qytetit (bare). Ky projekt gjithashtu synon popullarizimin e internetit dhe t’i japë qytetit një imazh IT.
back