Qyteti Social

qyteti_socialProgrami “Qyteti Social” u vjen në ndihmë shtresave në nevojë në ofrimin e shërbimeve dhe në dhënien e ndihmesave materiale me qëllim zbutjen e varfërisë dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme me karakter social dhe ekonomik. Ky program ka si përfitues shtresa komunitare si: të moshuarit, familjet e varfra dhe fëmijët jetimë. Disa projekte në kuadër të këtij programi janë:

Projekti “Qëndër komunitare për të moshuarit” -  synon të krijojë kushte të përshtatshme për të moshuarit për kalimin e kohës së lirë nëpërmjet një qendre komunitare, në të cilën do të ofrohen shërbime psiko-sociale, mjekësore, kulturore e argëtuese me qëllim zbutjen e problemeve të moshës së tretë, shmangien e izolimit social, sigurimin e mirëqënies psikologjike te të moshuarve, etj. Gjithashtu, të moshuarve do t’u ofrohet kafe, çaj falas dhe do të kenë mundësinë të lexojnë shtypin e përditshëm, të argëtohen me lojra si: tavëll, letra e shah, të ndjekin lajmet dhe emisionet e ndryshme, si dhe të organizojnë aktivitete integruese.

Projekti “Kite shkollore për fëmijët jetimë”  - synon integrimin e fëmijëve jetimë në jetën shkollore, zbutjen e varfërisë për këtë shtresë, largimin e tyre nga rruga dhe rikthimin në shkollë, si dhe uljen e numrit të braktisjes së shkollës. Në këtë projekt do të jenë përfitues 155 fëmijë jetimë, të cilët do të kenë mundësinë të ndihen si bashkëmoshatarët e tyre, ne përdorimin e mjeteve të nevojshme shkollore.

Projekti “Krijimi i një qëndre për grumbullimin e veshjeve të mirëmbajtura, të përdorura” – Me këtë inicativë të re Bashkia do të  mbështesë hapjen e një qëndre për grumbullimin e veshjeve të mirëmbajtura, të përdorura, të cilat do t’ju shpërndahen familjeve të varfra në qytet duke “edukuar” në këtë mënyrë edhe qytetarët korçarë për të dhënë kontributin e tyre për shtresat në nevojë.

Projekti “Stimul për më të mirët” - vjen pas suksesit të këtij projekti në vitin 2007, me dhurimin e 14 kompjuterave për nxënësit maturantë me të mirë. Me qëllimin kryesor nxitjen e tyre për të arritur rezultate sa më të larta, përfitues do të jenë 30 maturantët më të mirë të shkollave të mesme të qytetit, të cilët do të marrin në duart e tyre nga një kompjuter. Ky projekt do të shërbejë edhe për brezat që vijnë duke i nxitur ata për arritjen e rezultateve sa më të larta.
back