Qyteti per femijet

qyteti_per_femijetProgrami “Qyteti për fëmijet” si një nismë e re e bashkisë synon që nëpërmjet implementimit të projekteve të ndryshme të gjallëroje dhe përmirësoje cilësinë e jetës për fëmijët, duke i angazhuar ata në aktivitete kreatve dhe edukative me tematikë social-kulturore-sportive. Disa nga projektet në kuadër të këtij programi janë: 
Projekti “Artistët e vegjël”- synon zhvillimin e aftësive krijuese dhe angazhimin e fëmijëve në aktivitete kulturore, artistike, edukuese që do tu shërbejnë jo vetëm si argëtim, por edhe për të hedhur bazat e ngritjes së artit dhe kulturës që në fëmijëri. Fëmijët që do të kenë mundësi të ndjekin këto programe, do t’i përkasin grupmoshës 6-12 vjeç. Nëpërmjet orareve të përcaktuara, fëmijët do të mund të ndjekin programet edukative dhe artistike pas shkollës.

Projekti “Kampe verore për fëmijët” – Ky projekt duke qënë në vazhdimësi të kampit veror te vitit 2007, ka si qëllim edukimin dhe argëtimin e fëmijëve me mënyrat më të bukura të kalimit të kohës së lirë si: lojra, ekskursurione, mësime edukuese, shfaqje filmash në kinema, duke ju ardhur në ndihmë prindërve që punojnë.

Projekti “Festa e 1 Qershorit” – synon zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme artistike festive për të respektuar të drejtat e fëmijëve dhe për të gëzuar bashkë me ta ne ditën që u kushtohet vetëm atyre.

Projekti “Ekspozita e fundvitit”- synon zhvillimin e aftësive krijuese në fushën e vizatimit të fëmijëve për të cilët shoqëria duhet të tregojë një kujdes të veçantë. Ky projekt vjen në formën e një ekspozite ku fëmijët e kopshteve dhë të ciklit 9-vjeçar shfaqin talentin e tyre nëpërmjet vizatimeve me tematike të lirë, ku ata hedhin me penela ëndrrat e tyre të bukura, si e dëshirojnë qytetin e tyre, shprehin pasionet, madje ndonjehere fantazia e tyre  i çon ata atje ku dora e njeriut nuk ka shkuar.

Projekti “Kinemaja pranë fëmijëve”- është një inisiativë e re e bashkisë që synon afrimin e fëmijëve me kinemanë. Nëpërmjet këtij projekti, Bashkia do të mundësojë ofrimin e biletave me çmim të reduktuar për fëmijët duke i nxitur ata të frekuentojnë me shpesh kinemanë e qytetit, si një mundësi me tepër për të kaluar kohën e tyre të lirë në mënyrë sa më efektive.
back