Qyteti mbeshtet te Rinjte

qyteti_mbeshtet_te_rinjteProgrami “Qyteti mbështet të rinjtë” përbën dhe një nga programet më ambicioze të Bashkisë dhe ka si synim përfshirjen e të rinjve në projektet lokale si një forcë gjeneruese të ideve, si pjesë e fuqishme për zhvillimin aktual dhe si një shtysë promotore për te ardhmen. Njëkohësisht ky program nëpërmjet projekteve që ai përmbledh synon në zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale të kësaj grupmoshe, nëpërmjet angazhimit aktiv dhe konkret të saj.

Disa nga projektet më të rëndësishme të këtij programi:

Projekti “Punësimi Sezonal” Ky projekt është vazhdimësi e suksesit të projektit te vitit te meparshem, si nje menyre e re e punesimit te te rinjve,aplikimit te njohurive te tyre duke ju dhene nje shans me teper ne perzgjedhjen e karrieres se tyre ne te ardhmen. Si nje frut i bashkepunimit te Bashkise me Dhomen e Tregetise dhe Zyren e Punes, dhe duke pare fluksin e aplikimeve, risia e ketij projekti per kete vit do te jete perfshirja e
me shume aktoreve dhe nga institucionet e tjera lokale madje synohet dhe bashkepunimi me biznesin.

Projekti “Shkolla Verore e Fotografisë” – Ky projekt është i pari i këtij lloji dhe synon hapjen e një shkolle verore për të gjithë të rinjtë e apasionuar pas fotografisë, në mënyrë që ata të mund të mësojnë në mënyrë profesionale dhe të mund ta aplikojnë këtë pasion të tyre.Ky projekt merr rëndësi pasi këtu ndërthuret dhe shpirti i traditës i krijuar me aq mjeshtëri nga fotografi i madh “Sotiri” me të cilin Korça mburret dhe sot.

Projekti “Bursa për gjimnazistët” Ky projekt vjen si një nismë e re dhe ka si synim vlerësimin jo vetëm moral por dhe material të gjimnazistëve që me punën e tyre dhe përkushtimin e stafit pedagogjik kanë arritur rezultate të shkëlqyera. Ky vlerësim material në formën e një burse mujore, promovon jo vetëm ecurinë e maturantëve fitues por do të shërbejë si një formë e re nxitjeje për nxënësit e klasave të niveleve të tjera për arritjen e rezultateve më të larta duke e kthyer arsimimin në një prioritet të tyre.

Projekti “Karta e Bashkisë për Studentët” Edhe ky projekt është një nismë e re, e cila synon të ofrojë për studentet një kartë identifikimi, e cila do të mundësojë për ta plotësimin e disa shërbimeve me një çmim të reduktuar, duke shënuar një hap në lehtësimin e plotësimin e nevojave që ata kanë. Vlerësimi dhe ndihmesa e këtij potenciali rinor është një mënyrë e re e vlerësimit të potencialit intelektual në të ardhmen.

Projekti “Grante për Bizneset e Reja” Si një iniciativë e re e Bashkisë synon bashkëpunimin dhe ofrimin e mundësive për të rinjtë që janë të gatshëm për të provuar veten e tyre dhe të riskojnë në hapjen e një biznesi ku ata e gjejnë veten të aftë. Kjo do te realizohet nëpërmjet krijimit të formave të dhënies së granteve që do të lehtësojnë hapat paraprake në fillimin e një biznesi.

Projekti “Nata e bardhë” Startimi dhe implementimi i këtij projekti gjatë sezonit të vjeshtës, kur shënohet dhe piku i gjallërimit të jetës nga studentët është një mënyrë e re e kënaqësisë që sjell të qenurit bashkë, të shijimit të muzikës. Ky aktivitet në të njëjtën kohë përbën një prezantim cilësor të artistëve të muzikës popullore, muzikës korçare si dhe të këngëtarëve, grupeve muzikore, grupeve të baletit modern, etj.
back