Shqipëria Jo Duhanit 21-10-2015

Eja t’i themi së bashku NDAL duhanit!  #ShqipëriaPaDuhan


Nisma "Shqipëria Jo Duhanit" ka si qëllim kryesor uljen e nivelit të duhanpirjes në vend, dhe si rrjedhojë, dëmtimet e shëndetit publik nga përdorimi i duhanit, duke gërshetuar masat dhe nismat administrative e operacionale të agjencive shtetërore ligjzbatuese me përfshirjen sa më të gjerë të aktorëve të shoqërise civile.

 

Objektivi kryesor i projektit është zbatimi i kërkesave të Ligjit të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë më datë 10/7/2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9636, datë 6.11.2006, ‘Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit’, të ndryshuar”, - ose të njohur ndryshe edhe si Ligji Anti-Duhan, - nëpërmjet një fushate të gjerë informimi dhe ndërgjegjësimi të publikut dhe kontrollit / monitorimit të masave për zbatimin e kërkesave të këtij ligji.

 

Objektivat e veçantë të projektit janë: (i) ngritja e një grupimi/lëvizjeje/aleance anti-duhan me organizatat e shoqërisë civile; (ii) hartimi dhe zbatimi i një fushate informimi dhe ndërgjegjësimi anti-duhan; (iii) bashkëpunimi me organet shtetërore të ngarkuara për zbatimin e ligjit.

 

Për më tepër informacion, mund të gjeni duke klikuar link-un e mëposhtëm: http://shqiperiajoduhanit.al/
Gjithashtu, faqja online e nismës “Shqipëria Jo Duhanit!” ofron mundësinë, që me anën e një aplikacioni online në pajisje PC, Laptop, apo edhe Tablet ose Smartphone, me anë të një videoje, fotografie ose thjesht, teksti, të mund të denonconi rastet e duhanpirjes në mjedise publike, qofshin këto institucione shtetërore, biznese private, bare e restorante apo edhe ndërmarrje të ndryshme ku punonjësit shkelin ligjin e duhanit.

Aplikacionin online për denoncimin e kundravajtësve mund ta gjeni këtu:

http://shqiperiajoduhanit.al/denonco.php
 

 Konventa Kuadër e OBSH-së Kundër Duhanit

back