E Mërkurë 16 Prill 2014
  Njoftim për përzgjedhjen e inspektorëve financiarë publikë.

URDHËR

NR.32 datë 27.02.2014

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtëtutës dhe nenit 6, pika 2, si dhe të nenit 13, pika 1dhe 2, të ligjit nr. 10294, datë 01.07.2010 “Për inspektimin financiar publik”, Ministri i Financave

Urdhëron:

   Njoftim

Bazuar në nenet 7 dhe 12 të ligjit nr.8378, dt. 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; udhëziminnr. 7, dt. 10.6.2008, të Ministrit të Transportit, “Mbi rregullat, kriteret,dokumentacionin dhe procedurat për përzgjedhjen e subjektit që do të kryejë administrimine shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë” të ligjit nr. 8652, dt. 31.7.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin eQeverisjes Vendore”, i ndryshuar dhe  vendimin  Revista Qyteti im Vere 2013

 


  Shpallje konkurrimi për vende të lira pune

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA E QYTETIT

KORÇË

 

 

Shpallje konkurrimi për vende të lira pune

 

Bashkia Korçë shpall konkursin për vende të lira pune si më poshtë :

 

1.  Drejtor i Departamentit te te Ardhurave dhe Kontroll Territorit

Përshkrimi i shkurtër i punës

Organizon sektoret ne vartesi ne perputhje me sispozitat ligjore dhe nenligjore ne fuqi

Ben parashikimin e te ardhurave dhe supervizon ne menyre efiçente dhe periodike te ardhurat qe rrejedhin drejt institucionit te Bashkise nga subjektet qe i nenshtrohen sistemit fiskal lokal.

Harton dhe propozon politika dhe strategji mbi prespektiven e zhvillimit te biznesit te vogel dhe te madh,si dhe mundesine e kontrollit sa me efektiv te tyre ne territorin e qytetit brenda te gjitha ligjeve dhe normave te percaktuara per ushtrimin e aktivitetit.

Siguron mbrojtjen e shendetit te njerezve nga semundjet zoonotike(semundje te transmetuara nga kafshet tek njeriu),nepermjet kontrollit te vazhdueshem sanitaro veterinar te produkteve me origjine shtazore.

 

   Ambasadori Aleksander Arvizu viziton Bashkinë Korçë

Ambasadori i SHBA-së, Z. Aleksandër Arvizu vizitoi Bashkinë e Korçës, ku u takua me kryebashkiakun Sotiraq Filo dhe stafin e tij. Midis të tjerave Z. Arvizu tha se kjo ishte vizita e tij e katert ne Korce dhe se vazhdon te jete ende shumë i impresionuar nga njerëzit që ka takuar në qytetin tonë. Ky është një qytet me një histori krenare dhe me një traditë të admirueshme, dhe se ai vazhdon te mesoje dicka te re sa here qe e viziton Korcen.
-"Shetita tek Zona Kembesore ne qytet dhe me duhet te them se keni bere vertet nje pune shume te mire. E vleresoj dhe me vjen mire qe edhe ju jeni te kenaqur me bashkepunimin me Fondin Shqiptaro-Amerikan per Zhvillim". Me duhet t'iu pergezoj edhe per festat e bukura qe organizoni gjate vitit e sidomos per te famshmen Festen e Birres per te cilen kam degjuar vertet shume te flitet kudo", u shpreh Arvizu. Ambasadori Arvizu tha se është pikërisht ky vitalitet rruga e duhur për të ardhmen, çka krijon shpresë për njerëz si ai që duan më të mirën për Shqipërinë dhe shqiptarët. Kryetari i Bashkisë Sotiraq Filo bëri për ambasadorin një prezantim të historisë dhe traditave të qytetit të Korçës, duke falenderuar njëkohësisht popullin amerikan, i cili ka mbështetur këtë qytet dhe me realizimin e projekteve te ndryshme nëpërmjet programeve të organizatave te shumta qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne Korce edhe me gjere. Gjithashtu kryebashkiaku Filo bëri një prezantim të të gjithë investimeve që janë realizuar në qytetin e Korçës si dhe nje sere projektesh te cilat presin te zbatohen se shpejti ne qytet.  Nje kartolinë nga Kori “Lira”

Aktivitetet e larmishme të Festave të Fundvitit të organizuara nga Bashkia Korçë, u  përmbyllën me Mbrëmjen Gala “Një Kartolinë nga Kori Lira”. Në ambientet e teatrit “Andon Zako Çajupi” janë kënduar këngë nga repertori i korit i cili është një nga vlerat identifikuese të kulturës korçare dhe asaj shqiptare në përgjithësi. Kjo mbrëmje e ndërthurur me muzikë dhe vargjet e bukura poetike nga artistë të qytetit të Korçës, përcolli një emocion të veçantë tek të pranishmit .  Te rejat e fundit... (Lexoni të gjitha të rejat)

  29/01/2014  Parada e Babagjyshëve
Bookmark and Share
KËRKONI
 
Revista e BashkiseLexoni ne Arkivë