Zbukurohet fasada e Kopshtit nr. 6 në Lagjen 8 të qytetit

Zbukurohet fasada e Kopshtit nr. 6 në Lagjen 8 të qytetit

Për të tretin vit radhazi nxënësit e Degës së Pikturës të Shkollës “Tefta Tashko Koço” kryejnë praktikën mësimore, duke hijeshuar dhe dekoruar fasadat e kopshteve të qytetit. Kjo iniciativë është mbështetur dhe përkrahur nga Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdheve pranë Bashkisë Korçë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka ndjekur nga afër punën e talentuar të këtyre nxënësve për transformimin e fasadës të Kopshtit nr.6, në Lagjen 8 të qytetit. Në fjalën e tij, përshëndeti dhe vlerësoi stafin e kësaj shkolle për impenjimin dhe kontributin e frytshëm, duke i bërë më mikpritëse dhe atraktive ambjentet e edukimit të brezit të ri. 

read more

Programi festiv i fëmijëve të kopështit nr. 1 të qytetit

Programi festiv i fëmijëve të kopështit nr. 1 të qytetit

Atmosfera e gëzuar festive ndihet në çdo kopësht e shkollë dhe në mënyrë të natyrshme i paraprin organizimit madhështor të Bashkisë Korçë me rastin e 1 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve. Fëmijët me padurim presin festën e tyre, e cila i vendos në qendër të vëmendjes të kujtdo. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka ndjekur nga afër programin festiv të fëmijëve të kopështit nr. 1 në qytetin e Korçës. Mirënjohje për edukatorët e mësuesit, respekt për punën e tyre të palodhur. Ëndrrat e fëmijëve, na venë çdo ditë para përgjegjësisë për ta bërë qytetin më të bukur dhe më miqësor, veçanërisht për ata 

SHKOLLAT

NË QYTETIN TONË JANË 3 (TRE) SHKOLLA TË MESME TË PËRGJITHSHME, 12 (DYMBËDHJETË) SHKOLLA 9-VJECARE, 7 (SHTATË) SHKOLLA PROFESIONALE, 2 (DY) SHKOLLA TË MESME JO PUBLIKE DHE 2 (DY) SHKOLLA 9-VJECARE JO PUBLIKE.

SHKOLLAT E MESME TË PËRGJITHSHME:

1. RAQI QIRINXHI 
2. YMER DISHNICA 
3. THEMISTOKLI GËRMENJI 

SHKOLLAT 9-VJECARE:

1. NAIM FRASHËRI 
2. ISMAIL QEMALI 
3. DEMOKRACIA 
4. NAUM VEQILARXHI 
5. ASDRENI 
6. SEVASTI QERJAZI 
7. SOTIR GURA 
8. TEFTA TASHKO KOCO 
9. STAVRI THEMELI 
10. MËSENJTORJA 
11. NUÇI NAÇI 
12. SHKOLLA E RE 


SHKOLLAT PROFESIONALE JANË TË NDARA NË SOCIAL- KULTURORE DHE TEKNIKE- PROFESIONALE :
 
1. TEFTA TASHKO KOCO 
2. PEDAGOGJIKE 
3. FAIK KONICA 

TEKNIKE PROFESIONALE:

1. ISUF GJATA 
2. NDËRTIM 
3. IRAKLI TËROVA 
4. DEMIR PROGËRI 

SHKOLLA TË MESME JO PUBLIKE:
 
1. KOLEGJI PREKA 
2. THEODHOR KAVALJOTI 

SHKOLLA 9-VJECARE JO PUBLIKE:
 
1. THIMI MARKO 
2. OMIROS 

SHKOLLAT E MESME TË PËRGJITHSHME JANË TË NDARA NË 2(DY) PROFILE:
1. SHKENCA NATYRORE
2. SHKENCA SHOQËRORE

SHKOLLAT PROFESIONALE JANË TË NDARA NË;
1. SOCIAL KULTURORE
FAIK KONICA NË: ANGLISHT, GJERMANISHT, FËRNGJISHT
TEFTA TASHKO KOCO NË: ARTE FIGURATIVE, ARTE MUZIKORE
PEDAGOGJIKJA NË: MËSUESI

2. TEKNIKE PROFESIONALE
ISUF GJATA NË: KONFEKSIONE (3+2 VJECARE)
HOTELERI-TURIZËM(3+2 VJECARE)
TEKNOLOGJI USHQIM(3+2 VJECARE)
EKONOMIK(5 VJECARE)

NDERTIMI NË: TEKNIKË NDËRTIMI (5 VJECARE)
NDËRTUES(3 VJECARE)
MOBILERI (3 VJECARE)
HIDROSANITAR(3 VJECARE)

IRAKLI TEROVA NË: AGROBIZNES

DEMIR PROGERI NË:
MEKANIK AUTOMJETESH(3+2 VJECARE)
MEKANIK I PËRGJITHSHËM(5 VJECARE)
ELEKTRICIST I P 3RGJITHSHËM (5 VJECARE)

UNIVERSITETI I KORÇËS U KRIJUA ME VENDIM TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.5, DT.07.01.1992. NË VITIN 1994 ATIJ IU DHA EMRI “FAN. NOLI”. UNIVERSITETI U ÇEL MBI BAZËN E INSTITUTIT TË LARTË BUJQËSOR DHE TË FILIALIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS ME DEGË TË TILLA SI INXHINIERIA, EKONOMIKU E MËSUESIA.UNIVERSITETI ËSHTË NJË INSTITUCION PUBLIK KU ORGANI MË I LARTË ËSHTË SENATI I CILI PËRBËHET NGA 20 (NJËZET) ANËTARË DHE ËSHTË NJË ORGAN VENDIMARËS. PUNA NË KËTË UNIVERSITET ZHVILLOHET NË NIVEL DEPARTAMENTESH DHE SEKSIONESH DHE SECILI PREJ TYRE ËSHTË PËRGJEGJËS PËR PROCESIN E MESIMIT DHE TË KËRKIMIT SHKENCOR NË FUSHA TË VECANTA STUDIMI. DEPATAMENTET JANË QELIZA FUNKSIONALE TË STRUKTURËS UNIVERSITARE.UNIVERSITETI “FAN.S.NOLI” MBAN LIDHJE E BASHKEPUNON ME SHUME INSTITUCIONE MËSIMORE DHE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTË VENDIT. MUND TË VEÇOHEN MARDHËNIET ME UNIVERSITETET: “ARISTOTELI” DHE “MAKEDONIA” TË GREQISË, WEST OF ENGLAND UNIVERSITY TË BRITANISË SË MADHE, UNIVERSITET E ANGERIT DHE TE MONTPELLIESE TË FRANCËS, UNIVERSITETIN E NEBRASKES,USA, E ME ATË BITOLËS NË MAQEDONI.

FAKULTETET DHE DEPARTAMENTET:

UNIVERSITETI KA 3 (TRE) FAKULTETE DHE DEGËN E INFERMIERISË
- FAKULTETI I MËSUESISË KA 2 DEPARTAMENTE:

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT TË PËRGJITHSHËM
DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA


- DEGA E CIKLIT TË ULËT
- DEGA E CIKLIT PARASHKOLLOR
- DEGA FILOZOFI-SOCIOLOGJI
- DEGA MATEMATIKË
- DEGA GJUHË-LETËRSI
- DEGA GJUHË ANGLEZE


- FAKULTETI EKONOMIK KA 2 DEPARTAMENTE:

 DEPARTAMENTI MANAXHIM-FINANCË
 DEPARTAMENTI MARKETING-TURIZËM

- DEGA FINANCË
- DEGA MANAXHIM
- DEGA TURIZËM
- DEGA MARKETING

- FAKULTETI BUJQËSOR
- DEGA AGROBIZNES
- INXHINIERI AGRONOMIKE
- HORTOKULTURË

- DEGA E INFERMIERISË
- INFERMIER I PËRGJITHSHËM
- MAMI

 
DEGA SISTEMI ME KOHË GJITHËSEJ
 I DITËS TË PJESSHME

DEGA E CIKLIT TË ULËT 
DEGA E CIKLIT PARASHKOLLOR 

DEGA FILOZOFI-SOCIOLOGJI 
DEGA MATEMATIKË 
DEGA GJUHË-LETËRSI 
DEGA GJUHË ANGLEZE
FAKULTETI I MESUESISE
DEGA FINANCË 
DEGA MANAXHIM 
DEGA TURIZËM 
DEGA MARKETING 
FAKULTETI I EKONOMISË

DEGA AGROBIZNES 
INXHINIERI AGRONOMIKE 
HORTOKULTURË 
 FAKULTETI I BUJQËSISË

INFERMIER I PËRGJITHSHËM 
MAMI 
DEGA INFERMIERI
SISTEMI I KORESPODENCËS 


NUMRI I PEDAGOGËVE

• PEDAGOGË EFEKTIVË 88
• PEDAGOGË TË JASHTËM 136

PEDAGOGË EFEKTIVË ME GRADA E TITUJ
• PROFESORË 4
• PROFESORË TË ASOCIUAR 14
• DOKTORË SHKENCASH 4
• PEDAGOGË ME MASTER 30

KURSE FORMIMI
NË QYTETIN E KORÇËS JANË GJITHËSEJ 5 (PESË) KURSE FORMIMI:

1. QËNDRA BAZE
2. ALEANCA FRANCEZE
3. KURSET GREKE
4. ORT-JA
5. TEK SHKOLLA “FAN.NOLI”

KUSH JANE STANDARTET ARSIMORE DHE CFARE BEN BASHKIA

- Nxites, mbeshtetes i inciativave per projekte te lidhura me arsimin dhe shendetsine.
- Bashkepunim me struktura ne mbeshtetje te arsimit dhe shendetesise
- Sigurim informacioni per arsimin dhe shendetesine
- Hartues dhe koordinues protektesh te lidhura ngushte me arsimin dhe shendetsine.
- Identifikon mundesi financimi dhe thirrje per projekt -propozime dhe koordinon hartimin e ketyre projekteve
- Lehteson bashkepunimin e bashkise me struktura te perfshira ne arsim dhe shendetsi
- Mundeson raporte periodike per ecurine e punes
- Hartim dhe pjesemarrje ne hartimin e procedurave me mbeshtetje te standarteve arsimore dhe shendetesore.
 

back