Relacion për disa ndryshime në vendimin nr. 4, dt. 12/01/2017 për nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin e tyre në qytetin e Korçës si dhe penalitetet për shkeljet apo kundërvajtjet administrative për vitin 2017

- Shkarko Dokument pdf.     Kontakto

Relacion për detajimin e transfertës specifike për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të puninjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin

- Shkarko Dokument pdf.     Kontakto

back