Projekt-vendim për miratimin e limitit mujor të karburantit për tre ekskavatorët e rinj të markës "Volvo" të N.SH.P. Bashkia Korçë

- Shkarko Dokument pdf.     Kontakto  

Projekt-vendim për miratimin e ndryshimit të tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm dhe të largimit e përpunimit të ujrave të përdorura, të UKKO SH.A. për vitin 2018

- Shkarko Dokument pdf.     Kontakto

back