Projekt-vendim për disa ndryshime në VKB nr. 110, dt. 27/11/2015 "për miratimin e rregullores së përkohshme për disiplinimin e zonës së pazarit të vjetër"

- Shkarko Dokument pdf.     Kontakto

back