Ndarja Administrative Territoriale

Organizimi i ri territorial http://www.reformaterritoriale.al/ synon fuqizimin e bashkive http://gis.ceshtjetvendore.gov.al/ duke rritur kapacitetin e tyre, për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe rritjen e efiçencës në menaxhimin e burimeve të tyre.

Me miratimin e Ligjit_115/2014 "Për ndarjen administrative - territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", Bashkia Korçë përbëhet nga tetë njësi administrative. Në territorin e saj tashmë përfshihet jo vetëm territori i qytetit të Korçës, por edhe territori i 63 fshatrave të tjerë.

Njësitë administrative në juridiksionin e Bashkisë Korçë :

Njësitë administrative në juridiksionin e Bashkisë Korçë :
  • Korçë
  • Voskopojë
  • Lekas
  • Vithkuq
  • Voskop
  • Drenovë
  • Mollaj
  • Qendër- Bulgarec

Vendimi për investime në njësitë administrative në juridiksionin e Bashkisë Korçë

"Për miratimin e përdorimit të fondit tranzitor për zbatimin e Reformës Administrativo - Territoriale në njësitë administrative"

Shkarko Dokument.

back