Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik

Ligji 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik" Shkarko Dokument.pdf

Ligji për ndarjen administrative - territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë

Ligji_115_2014 "Për ndarjen administrative-  territoriale" Shkarko Dokument.pdf

Ligji Për Koncesionet dhe Partneriteti Publik Privat

Ligji Nr.125/2013- "Për Koncesionet dhe partneriteti Publik Privat" përditësuar Shkarko Dokument.pdf

back