Ligji nr. 9287, datë 07.10.2004

PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT SHTESË TË KONVENTËS "PËR MBROJTJEN E INDIVIDËVE NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN AUTOMATIK TË TË DHËNAVE PERSONALE NGA ORGANET MBIKËQYRËSE DHE FLUKSI NDËRKUFITAR I TË DHËNAVE" Shkarko Dokument pdf.

Ligji nr. 9288, datë 07.10.2004

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS "PËR MBROJTJEN E INDIVIDËVE NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN AUTOMATIK TË TË DHËNAVE PERSONALE" Shkarko Dokument pdf.

Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesave Shkarko Dokument pdf.

back