18 DITË PËR 18 LAGJE

18 DITË PËR 18 LAGJE

Bashkia Korçë përfundoi në qytet aksionin e pastrimit “18 ditë për 18 lagje” me një program pune të detajuar në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe firmën e pastrimit “Korsel”. Qëllimi i këtij askioni përveç funksionit të pastrimit të qytetit, sistemimit dhe shtimit të sipërfaqeve të gjelbra pati për synim edhe ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve për të mbajtur pastër mjedisin që na rrethon. 
Mbajtja pastër e mjedisit reflekton Qytetari!
‪#‎sëbashkupërnjëmjedistëpastër‬

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Jemi të angazhuar të ndërhyjmë në çdo fshat, tek çdo njësi administrative, për të mos patur më pamje të shëmtuara mbetjesh të hedhura pa kriter. Në Barç, pastruam vatra mbetjesh shumë problematike, kërkesa jonë sot është angazhimi i banorëve për ta mbajtur pastër ambientin.

Shërbimi i Pastrimit

Shërbimi i pastrimit të qytetit kryhet nga firma  “Korsel”.

Ky shërbim është një nga shërbimet më të rëndësishme që kryen bashkia në shërbim të komunitetit.

Objekti i këtij shërbimi është :

v Pastrimi i rrugëve dhe trotuareve

v Evadimi i mbetjeve urbane në qytetin e Korçës dhe përpunimi i tyre

v Lagia e rrugëve

v Evadimi i dëborës në stinën e dimrit dhe hedhja e kripës për lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe njerëzve

Pastrimi i rrugëve bëhet çdo ditë prej orës 2400 deri në orën 0600. Pastrohen çdo ditë 429861 m2 rrugë dhe trotuare. Transporti i mbeturinave për në fushën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre bëhet çdo ditë me mjete teknologjike për zonat me kontenierë prej orës 0300 deri në orën 0700 dhe për zonat që nuk kanë kontenierë prej orës 0700 deri në orën 1100. Çdo ditë evadohen rreth 80 ton mbeturina. Grumbullimi i mbeturinave bëhet me rreth 400 kontenierë. Lagia e rrugëve bëhet për periudhën 1 prill deri në 31 tetor, çdo ditë nga ora 0600 deri në orën 1800 në një sipërfaqe prej 295870 m2, si dhe larje speciale e rrugëve me sip. 70236 m2 çdo ditë.

 

Nëse do të keni probleme me pastrimin drejtohuni pranë Sportelit të Informacionit

back