Prioritetet e Investimeve të Bashkisë Korçë për vitet 2017 - 2018 - 2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT

DHE KONTROLLIT

TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

RELACION

PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË INVESTIMEVE

PËR VITET   2017 - 2018 - 2019

 

Bashkia e Korçës mbështetur në:

Ligjin nr. 139 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 54/dh; Ligjin nr. 130/2016,  “Për buxhetin e vitit 2017”; Ligjin nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me Ligjin nr. 57. datë 02.06.2016; Udhëzimin standart Nr. 2 të Ministrisë së Financave, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”;; propozon prioritetet e investime për vitin 2017, të cilat do të financohen nga të ardhurat e Bashkisë, nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve si dhe nga donatorë të ndryshëm, si më poshtë:

read more

Muzeu Oriental "Bratko"

Muzeu Oriental "Bratko"

Muzeu Oriental "Bratko" vjen me një imazh të ri pas ndërhyrjes për rikonstruksionin e tij.

read more

RIKONSTRUKSIONI I PLOTË I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “STAVRI THEMELI”

RIKONSTRUKSIONI I PLOTË I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “STAVRI THEMELI”

Me një vlerë prej 50 milionë lekë është bërë  rikonstruksioni i plotë i shkollës Stavri Themeli ku zhvillojnë mësimin 450 nxënës. Puna ka përfshirë të gjitha ambjentet e brendëshme dhe të jashtëme të godinës, rinovimin e palestrës dhe rrethimin e shkollës. Ky investim i  rëndësishëm ka bërë të mundur transformimin e plotë të një prej shkollave më të rëndësishme të qytetit duke e kthyer atë në një institucion arsimor me standarte bashkëkohore.

SHËTITORE “FAN NOLI” Infrastrukturë bashkëkohore për mjetet dhe këmbësorët, korsi biçikletash dhe gjelbërim.

SHËTITORE “FAN NOLI” Infrastrukturë bashkëkohore për mjetet dhe këmbësorët, korsi biçikletash dhe gjelbërim.

Bulevard “Fan Noli”, pjesë e rëndësishme për lëvizjen e qytetarëve të Korçës do të vijë tërësisht i rikonstruktuar  për të lehtësuar jo vetëm lëvizjen e mjeteve dhe këmbësorëve por edhe me një vizion tjetër zhvillimi. I konsideruar si një nga akset më të rëndësishme në qytetin e Korçës, që shtrihet nga kryqëzimi i rrugës së Mborjes deri tek Pazari i Vjetër i Korçës, Bulevardi “Fan Noli” po rindërtohet falë një investimi që kap vlerën  1.4 milion €. Projekti përfshin edhe ndriçimin e unazës së qytetit e cila i jep zgjidhjen definitive problematikës së kësaj pjese të rëndësishme të Korçës.

back