Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë

Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë

Mbështetëm krijimin e kësaj zyre pilot për të siguruar akses dhe afërsi me publikun.

read more

Kujdes Social për të moshuarit

Kujdes Social për të moshuarit

5 Qëndra Sociale për moshën e tretë në Korçë.

- Shtypi i ditës, kafe ose çaj FALAS.

Më shumë lulishte dhe oaze çlodhje për të moshuarit.

Karta e Pensionistit.

- Transporti Urban FALAS.

- Bileta e teatrit FALAS.

Bashkëpunime të mëtejshme për ndërtimin e sistemit të referimit për mbrojtjen nga diskriminimi

Bashkëpunime të mëtejshme për ndërtimin e sistemit të referimit për mbrojtjen nga diskriminimi

Komisionerja kundër diskriminimit ka zhvilluar një takim në Bashkinë e Korçës me qëllim bashkëpunimin e mëtejshëm për ndërtimin e sistemit të referimit për mbrojtje nga diskriminimi në nivel lokal. Komisionerja znj.Irma Baraku ka vlerësuar Bashkinë Korçë për partneritetin e deritanishëm dhe ka ofruar bashkëpunimin e saj pas ndryshimeve territoriale.

back