Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË TË PËRGJEGJËSIT TË SEKTORIT PËR RREGJISTRIMIN E AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI

read more

"100 Vjet Poezi"

"100 Vjet Poezi"

Sot, në orën 17:00, tek ''Dyqani i Rakos''(Pazari i Vjetër), ju ftojmë në "100 Vjet Poezi" në vazhdim te kalendarit të aktiviteteve për 100 vjetorin e Krahinës Autonome të Korçës! Një konkurs me të rinj recitues nga të gjitha gjimnazet e qytetit.Të pranishëm në juri do të jenë Mevlan Shanaj, Yllka Mujo etj. Ju mirëpresim! :

Njoftim për paraqitje dokumentacioni ne zbatim të ligjit nr. 171/2014 "Për përfundimin e proçesit të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve"

Njoftim për paraqitje dokumentacioni

Njoftim për paraqitje dokumentacioni në zbatim të ligjit nr. 9948, dt. 07.07.2008 "Për shqyrtimin e vlefshmërisë të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore"

Njoftim për paraqitje dokumentacioni

back