Qendra Kulturore "Artistët e Vegjël"

Artistët e vegjël filluan sezonin e ri. Nëse edhe ti ke talent në pikturë, aktrim, këngë, apo kërcim. Ke pasion kitarën apo stilimin, REGJISTROHU tek Artistët e Vegjël, Bashkia Korçë. Ju mirëpresim!

Njoftim

Lënda:                 Njoftim për anullim procedure  

Të  nderuar ,

 

Ju njoftojmë se procedurën e shpalljes Njoftimin mbi shpalljen e pozicionit të punës për lëvizje paralele ose   ngritje në detyrë  për pozicionin:

 Përgjegjës i Sektorit të ShërbimeveSociale, kategoria III.a/1,

duhet ta anullojmë, për shkak të disa pasaktësive.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin!

 

KRYETAR

SOTIRAQ FILO

Njoftim per vend te lire pune

     R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 Specialist për kontabilitetin

                                                                                                        Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në shkencat ekonomike  Kategoria III.b 

 

SHKARKO DOKUMENT

Njoftim per vend te lire pune

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                                           BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Sociale, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” 

 

SHKARKO DOKUMENT

back