Njoftim.

                  R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                         BASHKIA KORÇË

           DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

            MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

                                Nr._______Prot.                                                                                         Korçë, më ___/___/2017

 

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

POLICIA BASHKIAKE

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore” si dhe të ligjit Nr. 8224 datë 23.04.1998 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe të Komunës”, i ndryshuar me ligjin Nr.8335 datë 23.04.1998 si dhe në “Urdhërin e përbashkët për miratimin e Rregullores së brendshme “TIP” të Policisë Bashkiake dhe të Komunës”, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

read more

KOKOFEST 2017

Një maratonë artistike në skenën e teatrit "Andon Zako Çajupi" ju pret nga data 17-23 shtator! 
"KoKo Fest", i vetmi Festival i Komedisë në Shqipëri me performancat më të mira dhe trupat e njohura nga vendi dhe jo vetëm. Këtë vit edhe më brilant ky festival, falë investimit madhor për rikonstruksionin e "Shtëpisë së Artit". 

"Sunday Stories"

"Sunday Stories"

Korça ju fton në "Sunday Stories" (Music Fairy Tails)! Të enjte, 31 Gusht, ora 20:00 tek Pazari i Vjetër Korçë grupi boshnjak "Sunday Stories", ju pret me muzike moderne Jazz dhe Soul. Mos e humb!

"8 FEMRAT" në Teatrin "Andon Zako Çajupi"

"8 FEMRAT" në Teatrin "Andon Zako Çajupi"

Aktorja Zamira Kita me interpretimin e saj elegant, që ka spikatur gjithnjë në zhanrin e komedisë, do të jetë një karakter tejet i veçantë i komedisë misterioze, "8 FEMRAT". Një gjyshe koprace, të cilës i pëlqen shumë komoditeti, alkooli, kumari dhe që adhuron familjen (kështu thotë të paktën). Me regjinë e Driada Dervishit, zbuloni më shumë në datat 16 dhe 17 Shtator !

back