Njoftim për "Buxhetimin me pjesëmarrje" në Njësia Administrative Vithkuq!

Bashkia Korçë në kuadër të programit "Bashkia për qytetarët", ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2018.
"Buxhetimi me pjesëmarrje" ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në zonën ku banojnë.
Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët e Njësisë Administrative Vithkuq, do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin për vitin 2018.
Ju mirëpresim: Ditën e Martë, Datë: 21 Nëntor, Ora: 13:00, Vendi i takimit: Salla e Njësisë Administrative Vithkuq.
Për një vend më të mirë për veten dhe fëmijët tuaj!
Fjalën e ke ti!

Njoftim për "Buxhetimin me pjesëmarrje" në Njësia Administrative Drenovë!

Bashkia Korçë në kuadër të programit "Bashkia për qytetarët", ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2018.
"Buxhetimi me pjesëmarrje" ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në zonën ku banojnë.
Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët e Njësisë Administrative Drenovë, do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin për vitin 2018.
Ju mirëpresim: Ditën e Mërkurë, Datë: 22 Nëntor, Ora: 14:00, Vendi i takimit: Salla e mbledhjeve tek Vatra e Kulturës në Qendër të fshatit Drenovë.
Për një vend më të mirë për veten dhe fëmijët tuaj!
Fjalën e ke ti!

Njoftim për takim të hapur!

Përfaqësuesi i Zyrës Rajonale të AVOKATIT TË POPULLIT Pogradec, vjen për të pritur dhe marrë ankesat Tuaja.

Bashkia Korçë: Ditën e Enjte, 23 Nëntor 2017, Ora 10:00 - 12:00.

Adresa: Zyrat e Bashkisë Korçë.

Njoftim për Tender

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

BASHKIA KORCE

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

 

Emri                           BASHKIA KORCE

Adresa                        RRUGA 28 NENTORI

Tel/Fax                        0822 4 3353

E-mail                          bashkiakorce@gmail.com

Adresa e Internetit      www.bashkiakorce.gov.al

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur

read more
back