Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Specialist  i Sektorit të Pyjores, kategoria IV.a

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORCE

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

(Specialistë të Sektorit Inovacionit dhe Implementimit, në Drejtorinë e Hartimit dhe Implementimit te Projekteve dhe Turizmit, Bashkia Korçë)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more

THIRRJE PËR INTERES!

Rikujtojmë të gjithë të interesuarit:
FILLO BIZNESIN TËND TEK PAZARI I VJETËR KORÇË.
NE JU MBËSHTETIM:
- Bashkëfinancim (grant deri 3 milion lekë)
- Asistencë për projektim dhe dizenjim
- Zero tarifa vendore
- Mundësi për kredi të buta
- Përfitime nga zona TID

Tërhiqni dokumentacionin e grantit tek sportelet e Bashkisë Korçë ose shkarkojeni në faqet e internetit:

www.bashkiakorce.gov.al www.aida.gov.al www.cffa.al
Afati i tërheqjes së dokumentacionit deri në datën 26 korrik.
Ju mirëpresim!

read more

Mbledhje e Këshillit Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                

LAJMËRIM   

Ditën e Premte , datë 15 Korrik  2016, ora 1000, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

1.      Relacion “ Për  dhënie e pëlqimit për shkëmbimin e objektit ku ushtron Bashkia Korçë funksionet me objektin ku ushtron funksionet Këshilli i Qarkut Korçë “ .                               

 

read more
back