Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

DREJTOR NË DREJTORINË E PROKURIMEVE NË BASHKINË E KORÇË

read more

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më 25.05.2016

 

  LAJMËRIM   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

 

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Martë , datë 31 Maj 2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/03/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.a/1

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORCE

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE , PËR NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Pyjores, kategoria III.a/1

Lloji i diplomës “Master Shkencor” në Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

read more
back