Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                             Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

                                                                                 Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

read more

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                          Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

read more

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                        Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

read more

Avokati i popullit takim me banorët në Korçë

N J O F T I M

AVOKATI I POPULLIT do të vijë në KORÇË  për të pritur  dhe marrë ankesat e qytetarëve,

 

E enjte,  10 nëntor 2016,  ora 09:00 - 12:00

Adresa:  Salla e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

back