Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRE

DREJTOR I DREJTORISË SË HARTIMIT DHE IMPEMENTIMIT

TË PROJEKTEVE DHE TURIZMIT NË BASHKINË E KORÇËS

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,  në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

 

1-      Brunilda Prifti

 

KRYETAR

 

Sotiraq FILO

NJOFTIM


45 bursa financiare për studentët që ndjekin studimet në IAL-të publike, të regjistruar në vitin e parë akademik, janë miratuar nga Ministria e Arsimit për vitin akademik 2017-2018. 
Për më shumë informacion lidhur me kriteret e përfitimit dhe dokumentacionin e nevojshëm, ftojmë të gjithë studentët e interesuar për të përfituar një bursë financiare, të paraqiten pranë Drejtorisë Mbështetëse të Arsimit, Bashkia Korçë. Afati i dorëzimit të dokumentacionit 31.01.2018.

Ftesë për pjesëmarrje- në kuadër të Thirrjes I për programin ReLOad

 

Shkarko Shtojcen 1     Shkarko Shtojcen 6

 

Shkarko paketen e aplikimit : SHKARKO KETU

 

Njoftim për takim të hapur

Përfaqësuesi i Zyrës Rajonale të AVOKATIT TË POPULLIT Pogradec, vjen për të pritur dhe marrë ankesat tuaja.

Bashkia Korçë: Ditën e enjte,25 Janar 2018,Ora 10:00-12:00 

Adresa:  Zyrat e Bashkisë Korçë.

back