NJOFTIM

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                 Korçë më  21 .11 .2017

 

NJOFTIM

Ditën e Enjte , datë  30 Nëntor 2017ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:   

read more

Komedia "Shirli Valentina"

Një komedi nga ato që mbahen mend gjatë, vetëm tre netë në teatrin e Korçës, në datat 17-18-19 nëntor.

Olta Daku sjell Shirli Valentinën me regji të Driada Dervishit.

Mos e humb!

Njoftim për "Buxhetimin me pjesëmarrje" me Njësinë Administrative Voskopojë!

Bashkia Korçë në kuadër të programit "Bashkia për qytetarët", ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2018.
"Buxhetimi me pjesëmarrje" ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në zonën ku banojnë.
Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët e Njësisë Administrative Voskopojë, do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin për vitin 2018.
Ju mirëpresim: Ditën e Enjte, Datë: 23 Nëntor, Ora: 13:00, Vendi i takimit: Lokali “Vëllezërit Bardhi” në Qendër të fshatit Voskopojë.
Për një vend më të mirë për veten dhe fëmijët tuaj!
Fjalën e ke ti!

Njoftim.

                                                                                    R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

 BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE  

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS, DREJTORIA E MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS E TË TJERA, 

BASHKIA  KORÇË

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave Drejtoria e Përgjithshme Juridike dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

 

Përgjegjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave te Infrastrukturës e të tjera

Kategoria e pagës III.a/1

Lloji i diplomës: “Master Shkencor” në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. 

 

read more
back