Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                                          Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2017

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE

(Specialist i logjistikës në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore,

Protokoll-Arkivës dhe Shërbimeve Mbeshtetëse)

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

read more

Njoftim

Njoftim

Të nderuar lexues të qytetit të Korçës! Biblioteka "Thimi Mitko" është zhvendosur përkohësisht tek "Shtëpia Rumune", përballë Bonbonerisë, në Zonën Këmbësore të qytetit. Të gjithë lexuesit janë të lutur të bëjnë dorëzimin e librave në kartelat e vitit 2016 dhe të rregjistrohen për vitin 2017.

Pista e Patinazhit në Korçë

Pista e Patinazhit në Korçë

Edhe pinguinët erdhën tek "Poli i Veriut" në Korçë. Oferta e ditës: Sot me çmim 100 lek/30min.

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                                 Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2017

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

read more
back