Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 
read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më 25.11.2016

 

Ditën e Enjte , datë  1  Dhjetor  2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

read more

Njoftim

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                               Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave për Rregjistrimin e Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi ( AMTP), kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në shkenca juridike

                     

read more

Njoftim

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                                    Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit, kategoria III.a/1

                                                                                                                  Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

read more
back