Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                                                                BASHKIA KORCE  

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

DREJTOR I PËRGJITHSHËM I DREJTORISË JURIDIKE DHE I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE NË BASHKINË E KORÇËS

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.144 datë 06.01.2015“Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil” Njëisa e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele ose të ngritjes në detyrë për pozicionin:

read more

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet: 

read more

3 maj, ora 19:00, një koncert i veçantë sjell tingujt e papërsëritshëm të kitarës, luajtur me mjeshtëri nga artisti italian Pierluigi Clemente. Hyrja falas!

"Panairi i Luleve" në Korçë

"Panairi i Luleve" në Korçë

Për herë të parë në Korçë, në dt. 6 dhe 7 Maj, ju ftojmë në "Panairi i Luleve" në Pazarin e Vjetër të Korçës.

back