Qendra Kulturore "Artistët e Vegjël"

Artistët e vegjël filluan sezonin e ri. Nëse edhe ti ke talent në pikturë, aktrim, këngë, apo kërcim. Ke pasion kitarën apo stilimin, REGJISTROHU tek Artistët e Vegjël, Bashkia Korçë. Ju mirëpresim!

Njoftim per vend te lire pune

     R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 Specialist për kontabilitetin

                                                                                                        Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në shkencat ekonomike  Kategoria III.b 

 

SHKARKO DOKUMENT

Njoftim per vend te lire pune

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                                           BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Sociale, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” 

 

SHKARKO DOKUMENT

Njoftim

 

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                      

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

                    

 

read more
back