Tavolinë e rrumbullakët për luftën kundër dhunës me bazë gjinore

Tavolinë e rrumbullakët për luftën kundër dhunës me bazë gjinore

Në vazhdimësi të luftës kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave u organizua një tavolinë e rrumbullakët në shkollën “Themistokli Gërmenji” në qytetin e Korçës. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm punonjës të policisë, punonjës sociale, koordinatorja vendore kundër dhunës në familje e Bashkisë Korçë, shoqata “Gruaja në zhvillim”, mësues dhe nxënës të cilët ndanë midis tyre eksperiencat, diskutuan rreth dhunës në familje, legjislacionit në fuqi dhe ekipit multidisiplinar për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. 

Përmirëso Qytetin

Përmirëso Qytetin

“Përmirëso Qytetin”, një platformë fantastike për qytetarët dhe Bashkinë. Problematika të përditshme me mjedisin e përbashkët, ndriçimin publik, sinjalistikën rrugore, parkimin, hapësirat e gjelbra etj, tani mund të njoftohen përmes një portali ( WWW.PERMIRESOQYTETIN.AL ) nga telefoni ose kompjuteri. Gjithashtu pyetësorët dhe sondazhet në portal bëjnë të mundur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjet e qytetit me një klikim.

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka zhvilluar një takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave, pjesë e Bashkisë Korçë. Një ndër pikat më emergjente që u diskutua, ishte zgjidhja e çështjes së tokave për të cilat kryepleqtë duhet të evidentojnë të gjithë përdoruesit faktikë të tokave bujqësore, të cilët janë të pajisur me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Për fermerët që disponojnë aktin e marrjes së tokës në përdorim, bashkia do të ofrojë ndihmë pa pagesë, nëpërmjet kryerjes së planeve të rilevimit dhe ndjekjes së proçedurave në hipotekë në mënyrë që ata të pajisen me çertifikatën e pronësisë.

Fjalen e ke ti

­
Datat Lagjja Vendi
22 Shtator 1,2,3 Biblioteka “Th.Mitko”
23 Shtator 11,12 Biblioteka “Th.Mitko”
24 Shtator 14,15,16 Pasticeri “Tasho”
25 Shtator 13,4 Pasticeri “Tasho”
26 Shtator 17,8 Biblioteka “Th.Mitko”
29 Shtator 5,6 Biblioteka “Th.Mitko”
1 Tetor 7,9 Biblioteka “Th.Mitko”
2 Tetor 10,18 Parku Rinia (Restorant Skenderbeu)

­
Ora 17.00
Merrni pjese ne keto takime me mendimet,sugjerimet, dhe kontributet tuaja , per te pasur  nje qytet me te mire PER VETEN DHE FEMIJET TUAJ

back