I nderuar qytetar

Bashkia Korçë,në kuadër të programit “Bashkia për Qytetarët”,  ka filluar procesin e përgatitjes së:

PROJEKT- BUXHETIT PER INVESTIMET E VITIN 2009

“Buxhetimi me Pjesëmarrje” është një proces renditjeje prioritetesh dhe vendimmarrjeje i përbashkët përmes së cilit qytetarët dhe pushteti vendor vendosin bashkarisht në lidhje me akordimin përfundimtar të investimeve publike.

Në takimet e hapura që do të zhvillohen, ju do të këni mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve per 2009, dhe per te konfirmuar angazhimin tuaj në Projektet Komunitare.


back