"Markata e Shijes"

"Markata e Shijes"

Një projekt ambicioz, realizimi i të cilit do t'i sjellë Korçës një tjetër pol ekonomiko-turistik.

read more

Takim për Programin e Buxhetimit Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Bulgarec

Takim për Programin e Buxhetimit Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Bulgarec

Me banorët e Njësisë Administrative Bulgarec, për të vendosur së bashku prioritetet për investimet publike në zonat ku ata jetojnë.

read more

Takim për Buxhetimin Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Mollaj

Takim për Buxhetimin Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Mollaj

Me banorët e Njësisë Administrative Mollaj, për të marrë propozimet e tyre konkrete për nevojat e tyre për investime publike në zonat ku ata jetojnë.

read more

Takim për Buxhetimin Afatmesëm në qytetin e Korçës

Takim për Buxhetimin Afatmesëm në qytetin e Korçës

Me banorët e qytetit të Korçës, diskutuam prioritetet e investimeve për 3 vitet në vazhdim.

read more
back