Një mundësi e re për të gjithë ata që duan të bëhen sipërmarrës

Një mundësi e re për të gjithë ata që duan të bëhen sipërmarrës

Konkursi IDEA për plane biznesi është i hapur dhe ata që kanë një ide biznesi ose drejtojnë një biznes prej më pak se 3 vjet, janë të ftuar të aplikojnë.Konkursi IDEA ofron një paketë të plotë mbështetjeje nëpërmjet seancave tërheqëse të trajnimit, coaching/këshillim, mentorim dhe fituesve do t’u ofrohet grant.

back