Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Drenovë

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Drenovë

Vazhdojmë takimet e "Buxhetimit me Pjesëmarrje", një proces renditjeje prioritetesh dhe vendimmarrje i përbashkët, përmes të cilit komuniteti dhe pushteti vendor vendosin bashkarisht në lidhje me akordimin e investimeve publike. Me banorët e Njësisë Administrative Drenovë, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018. 

back