Shkollë e re në fshatin Vinçan, Njësia Administrative Voskop

Shkollë e re në fshatin Vinçan, Njësia Administrative Voskop

Infrastrukturë e përmirësuar dhe vëmendje e veçantë për fëmijët. Shkolla "Avdulla Asabella", ka të gjitha kushtet e nevojshme për t’i shërbyer nxënësve, mësuesve por edhe banorëve që jetojnë në fshatrat Vinçan, Damianec dhe Goskovë, si shkollë komunitare me palestër bashkëkohore, terrene sportive, oaze clodhje etj

back