“Master Profesional për Restaurimin e Monumenteve të Kulturës”

“Master Profesional për Restaurimin e Monumenteve të Kulturës”

22 restauratorë të rinj janë diplomuar pas përfundimit të studimeve në “Master Profesional për Restaurimin e Monumenteve të Kulturës”. Ceremonia e diplomimit të tyre u zhvillua në një prej godinave simbol në qytetin e Korcës, Dyqani i Rakos në Pazarin e Vjetër. Çelja e ketij masteri në Korçë, nuk ishte një zgjedhje e rastësishme sepse ky qytet është promotor i ruajtjes së vlerave kulturore, historike dhe arkitektonike.

back