Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më  04 . 10 .2017

 

LAJMËRIM   

Ditën e Hënë , datë  09 Tetor 2017, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:                       

                                                                                                                                                                           

1.      Për pajisjen e z.Baki Minga, znj.Selvi Ninga, z.Engjëllush Ninga dhe z Linard Ninga me aktin e marrjes së tokës në pronësi  .

         (  Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi  ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim

             Kutrolli ).

 

2.      Për  disa ndryshime në Vkb nr.110 datë 27.11.2015 ‘ Për miratimin e rregullores së përkohshme

Për disiplinimin e zonës së Pazarit të Vjetër “ .

 (  Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi, z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim

     Kutrolli ).

  

 

3.       Mbi miratimin e Dokumentit të Rishikuar të Programit  Buxhetor  Afatmesëm 2018-2020 .

          ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

               z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

4.      Për rishqyrtimin e VKB nr.76 datë 28.07.2017 “Për dhënien me huapërdorje për një periudhë 3 vjeçare , të sipërfaqes prej 2420 m2 z.Edi Zguri , me qëllim përdorimin e kësaj sipërfaqe si kënd lojrash për fëmijë “ .

           ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano , z.Përparim 

                                          Kutrolli ).

 

5.      Për miratimin e fondit për 100- vjetorin e Liceut Kombëtar të  Korçës .

               ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

               z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

6.      Për dhënien në përdorim të tubacioneve nëntokësore , për shtrirjen e linjave nëntokësore telefon, energji ,Tv Kabllor, internet “ .

     ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano , z.Përparim 

                                          Kutrolli ).

 

 

 

7.      Për miratimin e limitit mujor të karburantit për tre ekskavatorët e rinj të markës “ Volvo “ të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike “ .

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

                                     z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

8.      Për dhënie titulli “ Emblema e Artë “ ( Pas vdekjes ) ,z.Kristaq Tutulani , z. Fuat Babani , z.Raqi Qirinxhi , z.Bardhyl Pojani , znj.Floresha Myteveli , z.Gjike Kuqali , z.Koço Camce , z. Stavri Themeli , z.Vaskë Dushku .

( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion Haruni ).

 

 

9.      Për dhënie titulli “Emblema e Artë “ (Pas vdekjes ) z. Pertaq Pepo , z.Sotir Kuneshka , z.Vedat Kokona , z.Teni Frashëri , z. Sotir Papakristo ,z.Mahir Domi ,z.Gjergji Canco, z.Behar Shtylla, z. Misto Treska , z.Thoma Kacori , z.Kostaq Cipo , z.Kristaq Venetiku , z. Mihal Sherko , z. Pertef  Pogoni ,z.Selman Riza, z. Loni Kristo , z.Safet Butka , z. Niko Stralla ,znj.Sabiha Kasimati , z.Vangjush Tushi .

( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion Haruni ).

 

10.  Për dhënie titulli “ Emblemë e artë “ (Pas vdekjes ) z.Vital Gerson .

                          ( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion

                                      Haruni ).

 

11.  Për dhënie titulli “ Emblemë e artë “ (Pas vdekjes ) z.Thoma Turtulli .                   

      ( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion

                                     Haruni ).

 

12.  Për dhënie titulli “ Emblemë e artë “ (Pas vdekjes ) z. Mihal Ballkameni .

     ( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion

                                    Haruni ).

 

13.  Për dhënie titulli “ Emblemë e artë “ (Pas vdekjes ) znj.Athina Turtulli .

     ( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion

                                     Haruni ).

 

14.   Për dhënie titulli “ Emblemë e artë “ (Pas vdekjes ) z. Nuci Emanoil Mborja .

  ( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion

                                         Haruni ).

 

15.  Për dhënie titulli “ Emblemë e artë “ (Pas vdekjes ) z. Leon Perret.

       ( Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli, z.Erion

                                      Haruni ).

 

16.  Për miratimin e fondit për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike .

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

                                     z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

17.  Për miratimin e sasisë së naftës , e cila do të përdoret për emergjencat e dimrit 2017-2018 nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike , Bashkia Korçë .

        ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano , z.Përparim 

                                          Kutrolli ).

 

18.  Për planifikimin dhe miratimin e fondit për lidhje energjie elektrike të disa objekteve të Bashkisë.

       ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

                                     z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

19.  Për miratimin e ndryshimit të tarifava të shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm dhe të largimit e përpunimit të ujrave të përdorura , të “ Ujësjellës Kanalizime “ Korçë Sha.A për vitin 2018 .

       ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano , z.Përparim 

                                          Kutrolli ).

 

20.  Raport financiar Janar- Gusht 2017 .

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Premte datë 06.10.2017, ora 1400, pranë zyrave të  Bashkisë.

 

                                                     Kryetari i Këshillit Bashkiak

                                                                Ilir BAJLOS

back