Sistemim-asfaltim i rrugës dhe sheshit në fshatin Pulahë

Sistemim-asfaltim i rrugës dhe sheshit në fshatin Pulahë

Inspektuam ecurinë e punimeve të rrugës në fshatin Pulahë. Një rrugë e cila edhe pse ishte thuajse jashtë funksionit të saj, pas përfundimit të punimeve do të kthehet në shërbim të banorëve. Pjesë e projektit edhe sistemimi i qendrës së fshatit dhe kthimi i kësaj pjese në një hapësirë të gjelbëruar dhe çlodhëse.

 

back