“Korça Riciklon” 09-06-2017

“Korça Riciklon”

Është projekti i bashkisë i cili përfshin 5 lagjet e para të qytetit, lagjet 1,2,3,11,12 me rreth 3000 familje, që po bëjnë ndarjen e mbetjeve të riciklueshme që në burim. Korça tradicionalisht ka spikatur si një qytet i pastër, me këtë projekt afirmohet edhe si një nga qytetet më miqesore me natyrën në Shqipëri. Të rinjtë e shkollave dhe gjimnazeve të qytetit zhvilluan edhe një ekspozitë, me punime nga materiale të reciklueshme.

back