Shkolla “Raqi Qirinxhi” në Korçë 09-04-2017

Shkolla “Raqi Qirinxhi” në Korçë
Shkolla "Raqi Qirinxhi” në Korçë, një model i suksesshëm i projektit "Shkolla qendër komunitare". Standart në mësimdhënie, ambiente në dispozicion edhe të komunitetit për aktivitete kulturore, artistike, sportive e rekreative. Ky projekt, përveç institucione të formimit dhe dijes, i kthen shkollat në pika të rëndësishme reference për komunitetin dhe zonat ku ato ndodhen.
back