Inspektim i punës në Landfilli i Përpunimit të Mbetjeve

Inspektim i punës në Landfilli i Përpunimit të Mbetjeve

Landfilli i Maliqit në qershor fillon funksionin e plotë. Një investim madhor, i cili zgjidh përfundimisht problemin e grumbullimit dhe përpunimit të mbetjeve urbane për Korçën. 

Të gjitha mbetjet e Bashkisë së Korcës do të transferohen dhe përpunohen në Landfillin e Maliqit. I shtrirë në një sipërfaqe 19 hektarë dhe vlerë investimi 5 milionë euro, vend depozitimi i ri, sjell mbylljen e më shumë se 100 fushave të grumbullimit të mbetjeve në qarkun e Korçës, duke ulur ndjeshëm ndotjen e mjedisit. Kapaciteti i tij do jetë afërsisht 1 milion m3 mbetje dhe do t’i shërbeje afërsisht 300 000 banorëve të qarkut, duke u bërë modeli i parë i menaxhimit të përbashkët të mbetjeve në rajon.

 

back