Bashkia e Korçës, model i administratës së hapur për publikun 16-03-2017

Bashkia e Korçës, model i administratës së hapur për publikun

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Korçë, me mbështetjen e USAID, ka hartuar një broshurë e cila informon banorët me saktësi, për detyrimet tatimore vendore. Ky shërbim, do të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga qytetarët përveç zyrave të "One Stop Shop" edhe në trajtë elektronike, vetëm me një klikim në linkun përkatës në faqen zyrtare të web- it, www.bashkiakorce.gov.al menu "Transparenca".

back