Qendër e re e Markatës Ushqimore në Korçë 10-03-2017

Qendër e re e Markatës Ushqimore në Korçë

Nënshkruam sot marrëveshjen për një Qendër të re të Markatës Ushqimore në Korçë. Bashkia Korçë, në partneritet me Agjencinë për Zhvillim Rajonal, Institutin “Adriapol", Rajoni i Pulias, Itali, me financim të IADSA dhe mbështetjen e Ministrisë së Finanacave, do të ndërtojë pranë ambienteve të ish UMB-së, një Qendër të re të Markatës Ushqimore në Korçë. "Korca Food Hub", do t'i ofrojë Korçës dhe rajonit, një mundësi të shkëlqyer për shkëmbim eksperience nga rajoni i Pulias, Itali, për sa i përket sektorit të bujqësisë dhe markëzimit. Ky projekt do t'i ofrojë fermerëve, shitësve me pakicë dhe konsumatorëve, një qendër të standartizuar ku të tregëtojnë produktet ushqimore të zonës si dhe të rivitalizojnë traditën e ushqimeve të saj.

back