Ministre e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes zhvilloi disa takime pune në Korçë 21-02-2017

Ministre e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes zhvilloi disa takime pune në Korçë

Në disa prej pikave më të rëndësishme të qytetit të Korçës, Ministre e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Milva Ekonomi ka inspektuar nga afër sinjalistikën turistike. Korça ofron sot mundësi më të mira për pushuesit të cilëve midis shumë atraksioneve turistike u ofrohet edhe udhëtimi me biçikleta. Realizimi i 3 Kolonave Informuese për Korçën në bashkëpunim me Agjesinë Kombëtare të Turizmit, përbën një domosdoshmëri për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, duke ndikuar pozitivisht edhe në evidentimin e pikave turistike të rëndësishme përreth Korçës si edhe përmbush nevojat e orientimit dhe informimit përgjatë gjithë kohës të vizitorëve vendas dhe të huaj.

back